Brunette Boku no Kanojo ga Suzuki Satomi Dattara – Scene 1